PhoneChip – Jedina naučno dokazana zaštita od štetnog zračenja mobilnog telefona

PhoneChip – Jedina naučno dokazana zaštita od štetnog zračenja mobilnog telefona

Sa pojavom novih 4G i 5G tehnologija intenzitet štetnih elektromagnetnih zračenja je jači nego ikad. Postavljanjem PhoneChip-a na tvoj telefon, bićeš zaštićen i do 98% od ovog zračenja - i ti i tvoja porodica.

Dokazano štiti i od štetnog zračenja 5G tehnologije.

Zaštiti se od zračenja

Mobilnog telefona

Mobilnog telefona

(1 PhoneChip)
Tableta

Tableta

(1 PhoneChip)
Wi-Fi rutera

Wi-Fi rutera

(1 PhoneChip)
Laptopa

Laptopa

(2 PhoneChip-a)

PhoneChip je proizveden u Švajcarskoj.

Pogledaj sve proizvode za zaštitu od elektromagnetnog zračenja na sajtu www.swisstec.rs

SVI Proizvodi
Štiti od elektrosmoga

Štiti od elektrosmoga

Isto kao što smog u vazduhu nije uočljiv, a predstavlja ozbiljno zagađenje, tako i elektrosmog ukazuje na štetnost i neuočljivost zagađenja koje dolazi od elektromagnetnih zračenja elektronskih uređaja koje koriste digitalnu bežičnu tehnologiju. Danas je upravo mobilni telefon uređaj koji najviše koristimo i koji je stalno uz nas.

Ćelije u našem telu reaguju već nakon 2 minuta na elektrosmog kao na potencijalnu opasnost, slično kao i na ostale otrove iz našeg okruženja (npr. teški metali i toksične hemikalije). Mi tu reakciju tela ne osetimo odmah, ali je sve veći broj istraživanja koja dokazuju štetne dugoročne posledice po zdravlje.

Kada postaviš PhoneChip na svoj telefon, on uravnotežuje vrtložna (torziona) elektromagnetna polja koja nastaju usled longitudinalnog prenosa elektromagnetnog talasa. Na to uravnoteženo polje tvoje telo nema stresnu reakciju, pa samim tim izostaju štetne posledice po tvoje zdravlje.

Štiti od štetnih dugoročnih posledica po zdravlje

Štiti od štetnih dugoročnih posledica po zdravlje

Agencija za istraživanje kancera (IARC) koja je deo SZO je klasifikovala zračenje mobilnog telefona kao moguće kancerogeno. Takođe je i studija Nacionalnog Toksikološkog Programa (NTP) ukazala na povezanost između zračenja telefona i ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i tumor mozga i drugih organa

Sve je više novih istraživanja koja ukazuju i na druge štetne posledice po zdravlje, kao što su poremećaj spavanja, zujanje u ušima, poremećaj pažnje i koncentracije, povećana anksioznost i depresivna raspoloženja, smanjen broj i pokretljivost spermatozoida, oštećenje DNK strukture, sindrom elektromagnetne hipersenzitivnosti (tzv. EHS, čiji su simptomi premor, vrtoglavica, poremećaj spavanja, sporije reagovanje, zaboravnost, itd.),...

PhoneChip te upravo štiti od navedenih posledica elektromagnetnog zračenja koja su se istraživanjima dokazala kao mogućim, uključujući i zaštitu od zračenja 5G tehnologije. 

Neće ti se više zagrevati uvo i glava dok telefoniraš

Neće ti se više zagrevati uvo i glava dok telefoniraš

Jedna od merenih i dokazanih kratkoročnih nuspojava korišćenja telefona koju brzo možemo da osetimo je zagrevanje uva i glave u toku telefoniranja

Za merenje tog kratkoročnog termičkog efekta na deo tela koji je najbliži izvoru zračenja se koristi merna jedinica SAR (specifična stopa apsorpcije) i izražava se u vatima po kilogramu. Zvanično se samo po tome gleda koliko telefon zrači, a zanemaruju se drugi, dugoročni i daleko štetniji biološki efekti. Proizvođači telefona moraju za svaki model da istaknu taj podatak. Koliko god da je SAR mali za tvoj telefon, on te i dalje zrači i zagreva tkivo - manje ili više.

Usled dejstva PhoneChip-a, prestaje i efekat zagrevanja tkiva. To je prvi kratkoročni efekat koji ćeš i sam ubrzo osetiti. Zahvaljući PhoneChip-u moći ćeš da pričaš telefonom koliko želiš, a uvo i glava ti se neće više grejati

PhoneChip radi čak i noću dok spavaš pored telefona

PhoneChip radi čak i noću dok spavaš pored telefona

U poslednje vreme sve više ljudi prijavljuje da ima problem sa spavanjem. Ispostavlja se da je najčešći uzrok lošeg sna spavanje pored mobilnog telefona koji stoji u blizini glave. 

Iako tada ne koristiš telefon, on održava stalnu komunikaciju sa baznom stanicom. Kada postaviš PhoneChip, on i za to vreme sprečava da štetan uticaj tog elektromagnetnog smoga utiče na tvoje telo.

Ne ometa funkcionisanje telefona i ne utiče na trajanje i vek baterije

Ne ometa funkcionisanje telefona i ne utiče na trajanje i vek baterije

PhoneChip u svojoj unutrašnjosti sadrži slojeve mineralne mešavine. Minerali imaju sopstvenu vibraciju i sopstveno energetsko polje koje ulazi u interakciju sa našim telom i sa elektrosmogom iz okoline.

PhoneChip na subatomskom nivou neutrališe štetnu komponentu EM zračenja koja nastaje usled longitudinalnog prostiranja EM talasa. Prilikom prostiranja se pojavljuju torziona (vrtložna) EM polja čija je najveća gustina upravo u bliskom polju izvora zračenja (tj nekih 30-tak cm od telefona). Upravo ona predstavljaju tu štetnu komponentu zračenja i izazivaju elektromagnetni stres u našem telu.

On uravnotežuje tu vrtložnu strukturu EM polja i tako dolazi do izostanka stresne reakcije našeg tela na zračenje. Samim tim neće biti ni bioloških posledica po naše zdravlje.

Pošto su te promene polja izuzetno suptilne, PhoneChip ne utiče na funkcionisanje uređaja na koji je postavljen.

 

Naučno dokazan proizvod

Naučno dokazan proizvod

PhoneChip je jedinstven proizvod u svetu u oblasti zaštite od zračenja. Jedini je detaljno testiran od strane nezavisnih naučno-istraživačkih instituta koji su posmatrali reakciju tela, tkiva i ćelija na stres izazvan elektrosmogom

Kada se dugoročno izlažeš elektromagnetnom zračenju, prvo dolazi do zagrevanja tkiva, a zatim energetskih i ćelijskih promena u telu. Kasnije te promene (usled stalne izloženosti zračenju) mogu da dovedu do raznih poremećaja i simptoma bolesti.

Uticaj elektromagnetnog zračenja se prvobitno registruje na ćelijskom nivou kroz oštećenje mitohondrija i izazivanje apoptoze (ćelijske smrti), zatim kroz slepljivanje krvnih ćelija, promene bioenergetskih tokova u telu, reakciju tela na stres (u vidu promene vlažnosti kože),... Upravo su u tim oblastima i mereni rezultati PhoneChip zaštite.

Neke od korišćenih metoda su In-vitro ispitivanje ćelijskih kultura (prof dr Marinelli u Institutu za molekularnu genetiku, Bolonja), Aschoff test (dr Ulrich Arndt u Life-Test institutu, Nemačka), AMSAT meridijanska dijagnostika (dr med Manfred Doepp u Medicinskom Holističkom Institutu, Nemačka), analiza žive kapi krvi DarkField mikroskopom (dr Heinz Meier u Laboratoriji za eksperimentalna merenja, Švajcarska),...

Od decembra 2020. godine PhoneChip poseduje i IGEF sertifikat kojim se dokazuje efikasna zaštita i od zračenja 5G tehnologije.  

Švajcarski kvalitet i pouzdanost

Švajcarski kvalitet i pouzdanost

PhoneChip se isključivo proizvodi u Švajcarskoj pod strogim uslovima kontrole kvaliteta i nigde drugde na svetu.

Izrađen je na osnovi "RayGuard" tehnologije koja se koristi za zaštitu od elektromagnetnog zračenja.

Postoje različite slične forme, kopije, razne nalepnice, navodni harmonizatori, energizatori i neutralizatori zračenja koji koriste sličan vizuelni izgled, međutim, oni imaju veoma malo ili nikakvo dejstvo i iza njih ne stoje naučna istraživanja i dokazi. Obično se ističu isključivo subjektivni osećaji korisnika koji mogu biti i kratkoročni placebo efekti i zapravo objektivno ne štite od štetnog dejstva elektromagnetnog zračenja. 

Šta nam proizvođači mobilnih telefona i mobilni operateri neće reći, a jasno nam govore najnovija istraživanja…

Šta nam proizvođači mobilnih telefona i mobilni operateri neće reći, a jasno nam govore najnovija istraživanja…

  • Izlaganje EMF zračenju oštećuje DNK i aktivira zaštitni ćelijski mehanizam koji se naziva odgovor na stres (dr Martin Blank i dr Reba Gudman, Odsek za fiziologiju, Univerzitet Kolumbija)
  • Pod uticajem elektromagnetnog zračenja dolazi do poremećaja u krvno-moždanoj barijeri i do prelaska proteina stresa, toksina i teških metala u mozak. Ako se zna da su multipla skleroza i Alchajmerova bolest povezane sa nagomilavanjem ovih supstanci u mozgu, jasno se zaključuje da zračenje direktno utiče na pojavu ovih oboljenja (dr Lif Salford, Univerzitet Lund, Švedska)
  • Držanje mobilnog telefona u džepu pantalona može imati negativan uticaj na plodnost i potenciju kod muškaraca. (Američki centar za reproduktivnu medicinu, Klivlend)
  • Deca su posebno u opasnosti od izlaganja EMF zračenju, jer je njihovo telo još u razvoju. Upija i do 60% više zračenja nego telo odraslih (Stjuartov izveštaj, 2000. godine) 
  • Trenutni standardi zaštite su neadekvatni i hitno ih treba ažurirati kako bi se ljudi zaštitili od opasnosti izlaganja elektromagnetnim poljima (Izveštaj radne grupe Bioinicijativa, zdravstveni eksperti i nezavisni naučnici širom sveta)

 

Ovo je samo deo istraživanja koji potvrđuju štetnost EMF zračenja. Možeš lako pronaći najnovije studije na sajtovima kao što su PubMed, Science Direct i Google Scholar.

Eliminiši negativne efekte elektromagnetnog zračenja odmah – Postavi PhoneChip

Eliminiši negativne efekte elektromagnetnog zračenja odmah – Postavi PhoneChip

Poruči

Kako PhoneChip radi?

PhoneChip ima oblik okrugle metalne pločice sa višeslojnom strukturom. Izrađen je sličnom tehnologijom kojom se prave mikročipovi u IT industriji.

Sastoji se od više vrsta odabranih minerala u tačno određenom odnosu koji su postavljeni u više slojeva zajedno sa specijalnom metalnom spiralom - zavojnicom.

U pitanju je mešavina kristala, poludragog kamenja, meteorskih stena i drugih minerala koji imaju svoje prirodno elektromagnetno polje, a koje se višestruko pojačava metalnom zavojnicom.

PhoneChip na subatomskom nivou neutrališe štetnu komponentu EM zračenja koja nastaje usled longitudinalnog prostiranja EM talasa. Prilikom takvog prostiranja talasa se pojavljuju torziona (vrtložna) elektromagnetna polja haotično i sporadično.

Najveća gustina torzionih polja je u bliskom polju izvora zračenja (naš telefon, ruter, tablet, laptop,...) i ona predstavljaju tu štetnu komponentu zračenja koja izaziva elektromagnetni stres u našem telu.

 

PhoneChip uravnotežuje vrtložnu strukturu elektromagnetnog polja, a tako dolazi do izostanka stresne reakcije našeg tela na EM zračenje, pa samim tim neće biti ni bioloških posledica po naše zdravlje - otklonjen je štetan efekat na telo - i do 98%.

 

PhoneChip nije eliminator elektromagnetnog zračenja. Da je to tako, mobilni uređaj ne bi mogao da radi.

On samo uravnotežuje štetnu komponentu elektromagnetnog zračenja koja izaziva stresnu reakciju u našem telu. Kad postoji stresna reakcija tela svakodnevno i u dužem vremenskom periodu, ona je indikator brojnih poremećaja - u početku su to samo energetske promene, zatim funkcionalne, a potom nastaju i ozbiljni simptomi različitih stanja, poremećaja i bolesti.

Takav proces promena u telu traje dugo godina i nije uočljiv, a mi ga tek primećujemo kada počnemo da imamo simptome bolesti.

Do tada se ne obaziremo na korišćenje mobilnih uređaja, jer nam u tom trenutku ništa ne fali, tj ne osećamo nikakve simptome i smetnje, pa mislimo da to nema nikakvog uticaja na nas. Eventualno osećamo blagi pritisak u glavi kada pričamo telefonom, možda i manjak energije, nervozniji smo, lošije spavamo,... Ali to često pripisujemo stresnom životu i stresu na poslu. 

Na svesnom nivou mi ne prepoznajemo opasnost od elektromagnetnog zračenja, jer ne osećamo takve suptilne promene u našem telu (osim hiper osetljivih ljudi na elektromagnetno zračenje).

Međutim, na dubljem nivou, na nivou ćelija se dešavaju promene u vidu oštećenja mitohondrija i samih ćelija i to do nivoa kada ta ćelija više nije funkcionalna i dolazi do programirane ćelijske smrti (apoptoze).

 

Skoro sve hronične bolesti su vezane za metaboličke promene na ćelijama, a glavna organela za metabolizam ćelije je upravo mitohondrija koja se oštećuje elektromagnetnim zračenjem. Zato dugoročno izlaganje EM zračenju dovodi vremenom do niza hroničnih bolesti.

 

Zbog toga što ne osećamo opasnost mi nemamo ideju kakvu nam štetu pravi korišćenje mobilnih telefona.

Trenutno ne osećamo nikakve posledice (osim eventualno zagrevanja glave kad duže pričamo mobilnim telefonom) i zaključujemo da je sve u najboljem redu i da nema razloga za brigu. 

Kako da ga postavim na telefon?

Ukoliko imaš masku, skini je sa telefona. Odlepi zaštitnu foliju sa poleđine PhoneChip-a i zalepi ga na pozadinu tvog telefona sa kojeg si prethodno uklonio prljavštinu (dezinfekcionim sredstvom i krpicom). PhoneChip treba da bude zalepljen otprilike na sredinu poleđine telefona. Vrati masku na telefon (ako je imaš).

 

Postavka Phonechip-aPostavka Phonechip-a

Nekoliko kratkih utisaka o PhoneChip-u

Česta pitanja

Da li PhoneChip remeti rad telefona ili Wi-Fi rutera?

Ne. PhoneChip se ponaša kao filter – on uravnotežuje vrtložna (torziona) elektromagnetna polja koja izazivaju stresnu reakciju našeg tela. Kada nema stresne reakcija tela, nema ni bioloških posledica po tvoje zdravlje.

Tvoj uređaj funkcioniše bez smetnji, a tvoj organizam je bezbedan od štetnih uticaja. Takođe, ne slabi ni bateriju telefona. Ne radi na principu "Faradejevog kaveza", pa telefon nema potrebe da pojačava signal sa baznom stanicom, a samim tim i zračenje - što bi bilo jako kontraproduktivno. 

Da li se PhoneChip može ponovo postaviti na drugi uređaj?

Kada se jednom postavi na uređaj, teško se skida i mogu se njegovi slojevi razdvojiti i oštetiti. Ukoliko odlepljen PhoneChip pokušaš ponovo da postaviš na drugi uređaj, neće prijanjati potpuno i verovatno neće imati sve slojeve, jer će ti možda neki od slojeva ostati na starom uređaju.

Naša je preporuka da jednom postavljen čip ne skidaš sa tog uređaja, jer tada ne može da pruža potpunu zaštitu. Kada kupuješ novi uređaj, postavi novi PhoneChip. 

Da li je moguće da se ispolji neka vrsta nekompatibilnosti sa PhoneChip-om? I, ako je moguće, šta preduzeti?

Kod nekih osoba se razvije zavisnost od elektromagnetnog zračenja (najčešće se javlja kod dece i adolescenata). U teškim slučajevima reakcije mogu biti vrlo burne i može ti se učiniti da je u pitanju netolerantnost na zaštitu i njeno neprihvatanje.

Ovo su zaista vrlo retki slučajevi, ali ako do toga dođe, potrebno je primeniti postupno privikavanje na zaštitno dejstvo PhoneChip-a. Pošto je PhoneChip zalepljen na telefon, ne preporučuje se njegovo skidanje da se ne bi oštetio. Postupnom upotrebom telefona postiže se navikavanje na zaštitno dejstvo. 

Napominjemo da je ovo zaista jako retko i uvek je potrebno samo strpljenje i postepeno navikavanje na zaštitu. 

Ne postoje negativni efekti PhoneChip-a.

Da li je, na samom početku upotrebe, moguće osetiti pogoršanje stanja?

Da, može se desiti da na kratko osetiš pojačanu nervozu i napetost, ako je tvoj organizam već naviknut na izloženost elektromagnetnim talasima.

Ovo naročito važi za osobe koje su zavisne od elektrosmoga. 

Da li je potrebno staviti po jedan PhoneChip na svaki izvor zračenja?

Da, to je najpreporučljivije. Najbolji efekat se postiže ako imaš PhoneChip na telefonu, tabletu, ruteru, bežičnim naglavnim slušalicama, baby alarmu ili laptopu – na taj način neutrališeš štetne efekte zračenja tih uređaja. Jedino se na laptop postavlja po 2 PhoneChip-a, dok na sve ostale navedene uređaje po 1 komad. 

Kako i gde postaviti PhoneChip?

PhoneChip će najbolje delovati ako je što bliže izvoru zračenja. On ne remeti rad uređaja, lako se postavlja za njegovu površinu i vizualno prati izgled (vrlo je tanka okrugla metalna pločica, a prečnika je 25mm).

Postavka na telefon i tablet - Ukoliko imaš masku, skini je sa tableta ili telefona. Odlepi zaštitnu foliju sa poleđine PhoneChip-a i postavi ga na pozadinu tvog telefona/tableta sa kojeg si prethodno uklonio prljavštinu (dezinfekcionim sredstvom i krpicom). PhoneChip treba da bude postavljen otprilike na sredinu poleđine telefona/tableta, ali neće biti greška ni ako ga postaviš malo dole ili gore. Stavi nazad masku na telefon/tablet (ako je imaš).  

Postavka na ruter - Potrebno je postaviti ga otprilike na sredinu wi-fi rutera na mesto koje ima glatku podlogu.

Postavka na laptop - Jedino se na laptop postavlja 2 PhoneChip-a. Postavlja se po jedan na donji desni i donji levi ugao na mestu gde držimo ruke kada radimo na laptopu.

Postavka na baby alarm - Postavljamo jedan phoneChip na jedinicu koja ide blizu bebe.

Postavka na naglavne bežične slušalice - Dovoljno je postaviti jedan PhoneChip sa jedne strane gde se nalazi elektronika (na toj strani su dugmići, LED diode i mesto za punjenje). PhoneChip je dovoljno tanak da ga nećeš ni primećivati, prijanja na slušalice i zaboravićeš i da je tu. 

 

U kojem radijusu deluje PhoneChip zaštita?

Veličina uređaja utiče na stepen delovanja i efikasnost. Vibracije mineralne mešavine su pojačane spiralama. Što je više minerala i što je veća spirala, to je veći radijus njegovog delovanja.

Postoje uređaji koji služe za zaštitu prostora od svih EM zračenja koja nas okružuju i oni su daleko veći od PhoneChip-a. 

PhoneChip se stavlja direktno na uređaje koje najviše koristimo i koji su najbliži našem telu (telefon, ruter, tablet, laptop, bežične naglavne slušalice, baby alarmi,...). Iz praktičnih razloga je manjih dimenzija. Deluje na sam izvor zračenja uređaja u njegovom bliskom polju.

Postoje i uređaji za ličnu zaštitu koju nosiš svuda sa sobom i oni štite od okolnih EM zračenja na koje ne možemo imati uticaj (bazne stanice, trafostanice, tuđi Wi-Fi ruteri, dalekovodi,...).  

RayGuard 5G proizvode za ličnu i prostornu zaštitu možeš videti na našem sajtu: www.swisstec.rs 

PhoneChip je isto baziran na RayGuard tehnologiji.

 

Da li PhoneChip ima rok trajanja?

Proizvođač daje garanciju na efikasnost zaštite od 5 godina. Preporuka je da kada menjaš telefon ili ruter, ne skidaš PhoneChip sa starog uređaja, već da postaviš novi PhoneChip na novi uređaj. Ovo je zbog toga što usled skidanja čipa, postoji šansa da se ošteti neki od njegovih slojeva, što svakako umanjuje stepen njegove zaštite.

Kakvu nam zaštitu pruža PhoneChip?

Ovaj čip predstavlja kombinaciju specijalnih minerala, u precizno odmerenom odnosu, a sadrži i metalnu spiralu. Ova mineralna smeša emituje vibracije koje se pojačavaju pomoću spirale. 

Vrlo je bitno da razumemo od kolikog je značaja aktivna snaga minerala i efekat koji se njima postiže – ovi minerali ne čekaju pasivno elektrosmog, već aktivno intervenišu i deluju u odnosu na elektromagnetne talase.

Kako da znam da li me PhoneChip štiti?

Da bi se utvrdilo da li PhoneChip štiti od elektromagnetnog zračenja, sprovedena su naučno-medicinska istraživanja koja podrazumevaju praćenje promena na samim ljudima. Testirane su reakcije na dve bitne reakcije:

  • Reakcije ljudi na elektromagnetno zračenje i
  • Reakcije ljudi na primenu PhoneChip zaštite.

Načini da se to utvrdi su različiti – istraživači su pratili promene u srčanom ritmu ispitanika, primenjivana je meridijanska dijagnostika (koja podrazumeva merenje 24 energetske tačke na ljudskom telu), praćeni su moždani talasi, merena je otpornost kože i slično. Ovakva istraživanja su idealna za praćenje promena u organizmu i pokazala su pozitivne rezultate - dokazano je da PhoneChip štiti od štetnog uticaja elektromagnetnog zračenja i do 98%. Najvažnije naučne dokaze možeš videti na našem sajtu ovde: https://www.phonechip.rs/naucni-dokazi

Koje su glavne zablude kada je u pitanju smanjenje štetnog delovanja ovih talasa?

Jedna od najčešćih zabluda je ideja da nam smanjenje intenziteta transverzalnih talasa može pomoći. Njegovo smanjenje je besmisleno jer, prilikom smanjenja intenziteta zračenja, mobilni telefon automatski povećava svoje zračenje u potrazi za boljom vezom.

Dakle, nije rešenje u smanjenju intenziteta zračenja, već u smanjenju štetnog dejstva elektrosmoga. Zato PhoneChip ne deluje na smanjenje zračenja, već čini da zračenje uređaja na koji je postavljen ne bude štetno po tvoje telo. Način delovanja smo objasnili u odeljku "Kako radi" na glavnoj stranici www.phonechip.rs.

Šta treba da znamo o vrstama elektromagnetnih talasa?

Za početak, bitno je razlikovati transverzalne i longitudinalne talase.

Transverzalni talasi su talasi koji osciluju normalno u odnosu na pravac širenja, dok longitudinalni osciluju u pravcu širenja. Sva tehnologija u IT i telekomunikacijskom sektoru zasniva se na transverzalnim talasima.

Ovi talasi imaju brojne nedostatke – zbog njih je izloženost svih nas štetnom dejstvu izuzetno visoka. Mobilni telefoni emituju talase u svom vrlo bliskom okruženju i ti talasi, prilikom razgovora telefonom, lako dopiru do našeg mozga i utiču na veze u njemu. Upravo zbog toga osećamo bol u glavi ili stres ako telefon koristimo za razgovor duže od dva minuta.

Treba razumeti da se u neposrednoj blizini telefona (oko 30-tak cm od izvora zračenja) pojavljuje velika gustina torzionih (vrtložnih) elektromagnetnih polja usled prostiranja elektromagnetnog zračenja, a da se ta torziona polja posle pojavljuju sporadično i haotično.

Upravo u tom vrtložnom elektromagnetnom zračenju se krije opasnost po zdravlje i funkcionisanje svih organizama koji su izloženi delovanju ovih talasa.

Postoje li zvanična istraživanja negativnih uticaja elektromagnetnog zračenja?

Da. I njihovi rezultati nisu ohrabrujući.

Istraživanja se intenzivno vrše već godinama unazad, ali im javnost ipak ne pridaje dovoljno značaja.

Treba pažljivo proučiti studije koje govore o uticaju elektromagnetnih talasa na zdravlje ljudi, obratiti pažnju na to šta kaže Svetska Zdravstvena Organizacija o kancerogenosti ove vrste zračenja i suočiti se sa činjenicom da živimo u okruženju koje nije bezbedno po tom pitanju.

Pogledajmo samo neke od ovih studija:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312
https://www.youtube.com/watch?v=tq6FDyFeCN0


Lako ćemo doći do zaključka da moramo da se zapitamo zašto je sve više obolelih od dijabetesa, hipertenzije, zašto sve više ljudi doživljava srčani i moždani udar ili se suočava sa demencijom, Alchajmerovom bolešću ili rakom.

Svi oni su manje ili više izloženi štetnom uticaju elektrosmoga. Jasno je da postoji sadejstvo između materijalnog (hemijskog) zagađenja i nematerijalnog uticaja na naše zdravlje. To znači da na naš organizam u isto vreme utiče i sve ono što vidimo i unosimo u naš organizam (nezdrava ishrana i lekovi, na primer) i ono što ne možemo videti, ali smo mu itekako izloženi – elektrosmog koji generišu tehnološki uređaji koji su svuda oko nas.

Koliko smo ugroženi od elektrosmoga?

Ovo je definitivno gorući problem današnjice.

Naša epifiza (žlezda koja se nalazi u mozgu) se danas suočava sa ovakvim smetnjama i blokadama. Do toga je došlo zbog uobičajenih negativnih efekata različitih jedinjenja u hemijskim tragovima (između ostalog) u kombinaciji sa elektromagnetnim zračenjem kojem smo izloženi zbog tehnoloških uređaja koje neprestano koristimo.

Rezultat svega toga je niz problema sa kojima se suočavamo – gubitak bioritma, poremećaji spavanja, narušavanje sklada između uma, duha i tela…

Šta se podrazumeva pod termalnim i netermalnim efektima elektromagnetnog zračenja?

Ljudi su skloni da misle da se biološki efekat elektromagnetnih talasa ogleda samo u zagrevanju tkiva koje je izloženo zračenju. 

Međutim, stvari nisu baš tako jednostavne.

Ideja da je glavni i jedini efekat elektromagnetnih talasa na tkiva isključivo termički je već prevaziđena i, pre svega, pogrešna. Ona je zasnovana na mehaničkoj fizici i njenim zaključcima s kraja pretprošlog veka.

Postoje efekti koji nisu termički, a koji su mnogo pogubniji.

Zračenje izaziva metaboličke promene u ćeliji, oštećenje mitohondrije i jedra, pa usled prevelikog oštećenja ćelija više nije funkcionalna i dolazi do programirane ćelijske smrti (apoptoze). Jedan broj ćelija možemo da obnovimo, ali stalno i dugoročno izlaganje EM zračenju dovodi do toga da naše telo više ne može da pravilno regeneriše naše tkivo. Ovo je uzrok većine hroničnih bolesti od kojih danas boluje većina zapadnog "civilizovanog" sveta. 

Osim toga, elektromagnetno zračenje utiče po mnogo bioloških osnova na telo - posebno na mozak. Remeti se rad krvno-moždane barijere i propuštaju se toksična jedinjenja i teški metali u mozak gde ona ne bi smela da budu. To opet potpomaže bržem razvoju degenerativnih bolesti koje su vezane za nervni sistem - Alchajmerova, Parkinsonova bolest,...

Sada su već poznati destruktivni efekti na intracelularnu i ekstracelularnu komunikaciju ćelija i njihovih jedinjenja. U pitanju su komunikacije unutar jedne ćelije, ali i komunikacije između različitih ćelija našeg tela. Sve te komunikacije su značajne za pravilno funkcionisanje našeg organizma. Ovo je naročito izraženo kod korišćenja mobilnog telefona i zračenja mozga.

Naš mozak funkcioniše na osnovu triliona veza, sopstvenih tipova talasa, raznih programa koji su samo za njega karakteristični. I upravo te neuronske veze ometaju elektromagnetni talasi.

Ovo je samo deo biološki štetnih efekata po naše telo...

Razmisli šta ćeš uraditi po ovom pitanju. Što pre preduzmeš akciju, manje ćeš problema imati. 

Šta su elektromagnetni talasi?

Kada se govori o elektrosmogu, pre svega se misli na elektromagnetne talase. Ovi talasi se generišu preko antena, repetitora, električnih uređaja.

Da bismo razumeli o čemu se tačno radi, moramo najpre razlikovati nejonizujuće zračenje (0 – 300 GHz) i jonizujuće zračenje (preko 300 GHz). Jonizujuće zračenje uključuje vrlo opasno radioaktivno zračenje, rendgensko zračenje i gama zračenje.

S druge strane, nejonizujuće zračenje ima niži energetski nivo. Za razliku od jonizujućeg zračenja, ovo zračenje nema dovoljno energije da bi izbacilo elektrone iz njihove atomske ljuske.

Međutim, uvreženo je mišljenje rigidnih naučnih krugova (a tako se uči i u školi) da zbog toga što nema dovoljno energije, nejonizujuće zračenje ne predstavlja biološki problem za čoveka.

Ovo je potpuna neistina!

Najnovija istraživanja u poslednjih 10-tak godina pokazuju da je to apsolutno netačno i da nam ta podela (na jonizujuće i nejonizujuće zračenje) ne daje nikakvu logičnu informaciju što se tiče bezbednosti po čoveka. U stvari, više služi za zbunjivanje.

Naime, nejonizujuće zračenje ima isto poguban uticaj po čoveka, kao i jonizujuće zračenje, s tim što je mehanizam nastanka štete drugačiji. 

Čak i ektsremno niska frekvencija zračenja (ELF zračenje) utiče štetno na biološke sisteme čoveka i u dužem vremenskom periodu izaziva hronične bolesti, oštećenja tkiva, pa i kancer. Sve ovo je dokazano u više naučnih instituta koji su radili takve tipove istraživanja, a osim toga postoje i epidemiološka istraživanja koja to potvrđuju. 

Međutim, telekomunikacionoj industriji i proizvođačima mobilnih uređaja istina ne odgovara, pa pokušavaju da se sakriju iza ideje da nejonizujuće zračenje nema dovoljno energije da bi izazvalo direktnu i trenutnu štetu na tkivu.  

 

Da li PhoneChip štiti i od 5G zračenja?

PhoneChip od decembra 2020. godine poseduje i IGEF sertifikat koji dokazuje da pouzdano štiti i od štetnog zračenja 5G frekvencija. 

Cene

1 x PhoneChip - 2490 din
(2490 din / komad)

2 x PhoneChip - 4680 din
(2340 din / komad)

3 x PhoneChip - 6570 din
(2190 din / komad)

4 x PhoneChip - 8360 din
(2090 din / komad)
- Uštedi 19%

5 i više PhoneChip-ova - 1990 din po komadu
(1990 din / komad)
- Uštedi 25%

Dostava je BESPLATNA za sve porudžbine bez obzira na iznos

Dostupno u više boja

Phonechip

Zaštiti se od elektromagnetnog zračenja odmah

Zaštiti se od elektromagnetnog zračenja odmah

Popuni formular i poruči PhoneChip

Boja Količina
Black
Silver
Gold
Izaberi količinu za boju koju želiš.
Poruči svoj PhoneChip
Poruči svoj PhoneChip